ຜົວມີໜ້າທີ່ຕໍ່ເມຍແນວໃດ? ຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ

20 Jul

ຄຳວ່າ ຄອບຄົວ ແມ່ນພື້ນຖານຂອງສັງຄົມໜຶ່ງ ຢູ່ໃນຄອບຄົວໜຶ່ງ ປະກອບມີ ພໍ່-ແມ່ ແລະ ລູກ ທຸກໆຄົນໃນຄອບຄົວ ກໍຈະມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ມີໜ້າທີ່ປະຕິບັດຕໍ່ກັນ ລະຫວ່າງ ພໍ່-ແມ່ ກໍຄື ຜົວ-ເມຍ ເພື່ອຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອຢູ່ຮ່ວມກັນ ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ກໍຕໍ່ເມື່ອທຸກຄົນໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜູ້ເປັນຜົວ ຕ້ອງໃຫ້ກຽດເມຍເປັນພິເສດ ເພາະເມຍຄືຫົວໃຈຫຼັກຂອງຜົວ ແລະ ເປັນຄົນພິເສດທີ່ສຸດຂອງຜົວ.

ກ່ອນຈະມາເປັນຄູ່ຜົວເມຍກັນໄດ້ ຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນຢູ່ຄົນລະທິດທາງກັນ ບໍ່ແມ່ນສາຍຍາດພີ່ນ້ອງກັນ ບໍ່ເຄີຍເຫັນໜ້າກັນມາກ່ອນ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ມາພົບກັນ ກໍຕ້ອງຜ່ານຊີວິດຂອງຄວາມຮັກ ຄວາມຜູກພັນ ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຮັກໄຄ່ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຈຶ່ງມີການໂອ້ລົມກັນ ຈົນເປັນຄູ່ຜົວ-ເມຍກັນ ແຕ່ຄວາມຮັກນັ້ນ ຕ້ອງຊາບຊຶມເຂົ້າເຖິງຫົວໃຈ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຮັກແບບສັນພີ່ນ້ອງ ຫຼື ພໍ່ແມ່ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຮັກທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຸກແກ່ກັນໄດ້ ເມື່ອຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຄູ່ຜົວ-ເມຍ ເປັນຄອບຄົວກັນແລ້ວ ກໍຕ້ອງມີການຊ່ວຍກັນ ສ້າງສາພັດທະນາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວ ມີຄວາມສຸກ ຈະເຮັດຫຍັງ ຈະໄປໃສ ກໍຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລື ບອກແຈ້ງໃຫ້ກັນ ອ້າຍຮູ້ສອງ ນ້ອງຮູ້ໜຶ່ງ ເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສ ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ບໍ່ໃຫ້ຄິດ ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າ ບໍ່ໃຫ້ກະທຳ ໃນສິ່ງທີ່ມາກະທົບຈິດໃຈກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜູ້ເປັນຜົວ ຕ້ອງປະຕິບັດ 3 ດີ 2 ໜ້າທີ່ຄື: ດີອັນທີ 1 ໝາຍເຖິງເປັນຜົວທີ່ດີຂອງເມຍ ດີອັນທີ 2 ເປັນພໍ່ທີ່ດີຂອງລູກ ດີອັນທີ 3 ເປັນຫົວໜ້າທີ່ດີຂອງຄອບຄົວ ແລະ 2 ໜ້າທີ່ຄື: ໜ້າທີ 1 ຮັບຜິດຊອບຄວາມເປັນພໍ່ ໜ້​າທີ 2 ຮັບຜິດຊອບຄວາມເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວຄື ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ສ້າງສາພັດທະນາຄອບຄົວ ໃຫ້ມີຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ບໍ່ຄິດນອກໃຈລູກໃຈເມຍ ການສ້າງຄອບຄົວນັ້ນ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຍາກທີ່ສຸດ ບູຮານຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ການສ້າງເປັນພໍ່ນັ້ນງ່າຍ ແຕ່ກໍ່ໃຫ້ເປັນເຮືອນນັ້ນຍາກ ເພາະວ່າການເອົາລູກເອົາເມຍນັ້ນງ່າຍ ຈະເອົາມື້ໃດກໍໄດ້ ແຕ່ຖ້າເອົາມາແລ້ວ ຈະເປັນຜູ້ມາລ້ຽງດູເຂົາ ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຫົວໜ້າຄອບຄົວນັ້ນ ແມ່ນຍາກຫຼາຍ ຕ້ອງຮັບພາລະໜ້າທີ່ທຸກຢ່າງ.

ໃນທາງພຸດທະສາດສະໜາ ກໍໄດ້ສອນໄວ້ວ່າ ຜູ້ເປັນຜົວ ຄວນປະຕິບັດຕໍ່ເມຍ 5 ຢ່າງຄື:

1. ເວລາເວົ້າລົມກັບເມຍ ໃຫ້ສຸພາບອ່ອນຫວານ ບໍ່ເວົ້າຮ້າຍ ຫຼື ດ່າເມຍ ໃຫ້ຍົກຍ້ອງເມຍຂອງຕົນເອງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາວ່າ ເປັນເມຍຂອງຕົນ ຕາມໂອກາດທີ່ສົມຄວນ ຄືໃນຂໍ້ນີ້ ທີ່ເຮົາເຫັນຜູ້ຊາຍບາງຄົນ ເມື່ອໄປພົບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ເພດກົງກັນຂ້າມ ກໍມັກເວົ້າວ່າ ນັ້ນຄືໝູ່ ຫຼື ນ້ອງສາວຂອງເຮົາ ເປັນຕົ້ນ.

2. ບໍ່ດູໝິ່ນດູຖູກເມຍ ວ່າເປັນຄົນຮັບໃຊ້ ແລະ ບໍ່ສະແດງກິລິຍາແນວໃດແນວໜຶ່ງຕໍ່ເມຍ ເຊິ່ງເປັນການໝິ່ນປະມາດ ເຊັ່ນ: ເວົ້າວ່າເມຍເຮັດຫຍັງບໍ່ເປັນ ເປັນຄົນໂງ່ຈ້າຫຼ້າຫຼັງ ບໍ່ສະຫຼາດ ແລະ ຮ້າຍດ່າເມຍແນວນັ້ນ ແນວນີ້ ເປັນຕົ້ນ.

3. ບໍ່ປະພຶດນອກໃຈເມຍຂອງຕົນ ບໍ່ໃຫ້ລັກຫຼິ້ນຊູ້ກັບຜູ້ຍິງຄົນອື່ນ ເຊັ່ນ: ຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນ ເມື່ອຢູ່ຫ່າງໄກເມຍ ຫຼື ເວລາໄປທ່ຽວຫຼິ້ນກັບໝູ່ເພື່ອນ ເມື່ອໄດ້ພົບເຫັນຍິງສາວງາມ ກໍມັກຈະຄິດນອກໃຈລູກໃຈເມຍ ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວແຕກແຍກກັນໄດ້.

4. ຍົກຍ້ອງເມຍ ໃຫ້ເປັນຄົນສຳຄັນໃນເຮືອນ ມອບສິດທຸກຢ່າງໃນເຮືອນ ໃຫ້ເມຍເປັນເຈົ້າຂອງ ເຊັ່ນ: ເງິນ-ຄຳທີ່ຫາມາໄດ້ ຕ້ອງມອບໃຫ້ເມຍ ເປັນຜູ້ເກັບຮັກສາ ເປັນຕົ້ນ.

5. ຊອກຫາສິ່ງຂອງມີຄ່າມາໃຫ້ເມຍ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງປະດັບປະດາ ສຳລັບຜູ້ຍິງ ເວລາມາຈາກທີ່ອື່ນທາງໄກ ຕ້ອງມີສິ່ງຂອງມາຝາກ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ເມຍ ແລະ ເປັນການສະແດງຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ເມຍ.

ໜ້າທີ່ຂອງຜົວທີ່ມີຕໍ່ເມຍ ຜົວຕ້ອງເປັນຄົນໃຈເຢັນ ເວລາຜິດໃຈກັນ ຜົວຕ້ອງໃຫ້ອະໄພ ເມຍເປັນໄຟ ຜົວຕ້ອງເປັນນ້ຳ ບໍ່ແມ່ນເມຍເປັນໄຟ ຜົວເປັນນ້ຳມັນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວແຕກຫັກກັນໄດ້ ສະນັ້ນ ຖ້າຄອບຄົວໃດ ຫາກມີບັນຫາຢູ່ ລອງອ່ານ ແລະ ພິຈາລະນາ ນຳໄປໃຊ້ຈະເກີດປະໂຫຍດ ແກ່ຄອບຄົວໄດ້ ເພາະວ່າຄອບຄົວນັ້ນ ເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງການດຳລົງຊີວິດ ຖ້າຄອບຄົວມີຄວາມສະຫງົບ ຊີວິດກໍມີຄວາມສຸກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລູກເຕົ້າ ມີອະນາຄົດອັນສົດໃສ.

ທີ່ມາ: www.vientianemai.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: