ຫລັກການອອກກຳລັງກາຍໃນເວລາຖືພາ

25 Jun

ຫລັກການສຳຄັນຂອງການອອກກຳລັງກາຍໃນເວລາຖືພາ ໄດ້ແກ່ການອອກກຳລັງກາຍແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍບໍ່ຕ້ອງຫັກໂຫມ ໂດຍຕ້ອງເລືອກ

ການອອກກຳລັງກາຍແບບແອໂຣບິກ ເຊັ່ນ: ການຍ່າງໄວ, ລອຍນ້ຳ, ຖີບລົດຖີບແບບຢູ່ກັບທີ່, ການອອກກຳລັງກາຍປະກອບເປັນກິດຈະກຳ

ເປັນຫລັກ ຫລື ກາຍບໍລິຫານເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ແນະນຳໃຫ້ເຮັດ ເພື່ອລຸດ ແລະ ຫລີກລ້ຽງການເກີດອຸບັດເຫດຕ່າງໆ

ນອກຈາກນີ້ແມ່ນຄວນຫລີກລ້ຽງກິລາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍສູງຂື້ນ ເພາະອາດເປັນອັນຕະລາຍແກ່ລູກໃນທ້ອງ ຈົນເຖິງຂັ້ນເຮັດ

ໃຫ້ພິການ ຫລື ເສຍຊີວິດໄດ້ ແລະ ຄວນດື່ມນ້ຳທຸກ 15-20 ນາທີໃນຂະນະທີ່ອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຊ່ວຍລະບາຍ ຄວາມຮ້ອນທີ່ສະສົມ

ໃນຮ່າງກາຍອອກໄປ

ດັ່ງນັ້ນ ການອອກກຳລັງກາຍໃນເວລາຖືພາຕ້ອງຄວນປຶກສາທ່ານໝໍ ເຖິງກ່ຽວກັບແນວທາງ ແລະ ຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະບຸກຄົນ ພ້ອມກັນນີ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານຍັງເໜັ້ນໜັກເຖິງປະໂຫຍດຂອງການອອກກຳລັງກາຍຂອງຜູ້ຍິງ ທີ່ຖືພາວ່າ: ນອກຈາກຈະຊ່ວຍສ້າງສຸຂະພາບ

ໃຫ້ແຂງແຮງ, ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈແຈ່ມໃສແລ້ວ ການອອກກຳລັງກາຍຈະຊ່ວຍລຸດຄວາມຄຽດຂອງຜູ້ເປັນແມ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບສະບາຍ

ຫລາຍຂື້ນຕື່ມອີກ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: